Service en Onderhoud

Onderhoud is belangrijk voor de levensduur van uw dak

Onderhoud voor uw dak is belangrijk! Onderhoud verlengt de levensduur. Bovendien kunnen op deze wijze, potentiële gebreken eerder worden geconstateerd, zodat u niet ineens voor een hoge uitgaven komt te staat.

Onderhouden betekent in de praktijk het schoonhouden van daken (o.a. verwijderen van bladeren, groen en ander vuil), het reinigen van hemelwaterafvoeren, visuele controle van dakbedekking, aansluitingen en overgangen. Daarnaast worden door ons kleine onderhoudswerkzaamheden¹ ter plaatse uitgevoerd.

U kunt met ons een onderhoudscontract afsluiten. Indien u wenst kunnen wij een meerjaren plan opstellen, dat tot kostenbudgettering leidt.

Daarnaast kunnen wij inspecties verrichten, waardoor u op de hoogte wordt gebracht hoe het er met de dakbedekking voorstaat. Bijvoorbeeld met de aankoop van een huis, bedrijfspand etc. of bij periodiek onderhoud. Van al onze bevindingen ontvangt u een inspectierapportage, zodat u weet hoe het met uw dak is gesteld.

Indien er meer met uw dak aan de hand is dan alleen het onderhoud en evt. kleine herstelwerkzaamheden, dan wordt er een vrijblijvende offerte gemaakt. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. 

 

¹ vraag naar onze voorwaarden